1
Στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισής μας και λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών μας, το Ταμιευτήριο σε συνεργασία με τη Συνεργατική Εταιρεία Μηχανογράφησης έχει ολοκληρώσει την υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τράπεζας (Internet Banking). Η Υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες – συνδρομητές μας εύκολα και απλά, να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς τους ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Σημειώνεται ότι το κόστος για την υπηρεσία αυτή για τα πρώτα 3 χρόνια, που ανέρχεται σε €51,26, θα καλύπτεται από το Ταμιευτήριο.

Για το Internet Banking συνίσταται η χρήση του Internet Explorer.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 22-759538.

Για τεχνική υποστήριξη καλέστε το τηλέφωνο 80002667.

Υπηρεσίες που προσφέρει το I – Banking
1. Μεταφορές σε Λογαριασμούς που διατηρεί στο Ταμιευτήριο ή σε άλλους λογαριασμούς που διατηρεί εκτός Ταμιευτηρίου.
2. Πληρωμές λογαριασμών σε οργανισμούς (π.χ. ΑΤΗΚ)
3. Πληρωμές πιστωτικής κάρτας
4. Πληροφορίες πιστωτικής κάρτας (π.χ. υπόλοιπο)
5. Εκτύπωση καταστάσεων Λογαριασμών
6. Παραγγελία βιβλιαρίου επιταγών
7. Πληροφορίες που σχετίζονται με επιταγές (π.χ. ποιες έχουν πληρωθεί κλπ)
8. Πληροφορίες Συναλλάγματος
9. Πληροφορίες γραμματίων Προθεσμίας
10. Μόνιμη μεταφορά ποσού σε λογαριασμό στο Ταμιευτήριο μας ή σε άλλο λογαριασμό άλλης Τράπεζας.